English

SE-2011-01 Biuletyn prasowy (2)

02 Lutego 2012, Poznań, Polska

Security Explorations potwierdza i podtrzymuje wszystkie informacje, które zostały opublikowane na stronach firmy od dnia 3 stycznia 2012 i które dotyczą projektu badawczego weryfikującego bezpieczeństwo platformy telewizji satelitarnej (projekt SE-2011-01).

Security Explorations nie zgadza sie z wypowiedziami [1][2] formułowanymi przez firmy ITI Neovision i Advanced Digital Broadcast, których dotyczą zgłoszone problemy, a w szczególnosci z tymi nawiązującymi do naszego projektu poprzez takie sformułowania jak: "potencjalne zagrożenia", "testy przeprowadzone w kontrolowanym środowisku", "nie nastąpiło złamanie zabezpieczeń ani nadużycie w stosunku do usług platformy n", badania "potwierdzają wysoki standard bezpieczeństwa systemów kodowania Conax, a także ich odporność na próby nielegalnego włamania".

Szczegółowe omówienie wyników uzyskanych badań wraz z podsumowaniem działań producentów będzie przedmiotem dwóch prezentacji technicznych jakie Security Explorations planuje przeprowadzić za kilka miesięcy na międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu komputerowemu.

Referencje:

  1. [1] Bezpieczeństwo dekoderów - Oświadczenie Zarządu ITI Neovision (http://nhdtv.pl/forum/showthread.php?t=29282)
  2. [2] 'Czy złamano zabezpieczenia w nboksach?', Jerzy Kruczek (http://satkurier.pl/news/72137/czy-zlamano-zabezpieczenia-w-nboksach.html)


Copyright 2008-2018 Security Explorations. All Rights Reserved.