English

SE-2011-01 Błędy bezpieczeństwa w platformie cyfrowej telewizji satelitarnej

W wyniku przeprowadzonych badań, Security Explorations wykryło wiele krytycznych błędów bezpieczeństwa w znanej polskiej platformie cyfrowej telewizji satelitarnej i wybranych urządzeniach implementujących zaawansowany system dostępu warunkowego Conax z funkcją parowania.

Ta sekcja naszego portalu prezentuje najważniejsze informacje dotyczące projektu badawczego, który doprowadził do ww. odkrycia.

  • Oficjalny biuletyn prasowy zawierający podstawowe informacje o odkrytych słabościach bezpieczeństwa i ich znaczeniu
  • Najczęściej zadawane pytania dot. naszego odkrycia
  • Informacje o programie testującym ilustrującym odkryte słabości bezpieczeństwa
  • Szczegóły techniczne przeprowadzonych ataków i wykrytych błędów bezpieczeństwa.
  • Status komunikacji z producentami oprogramowania i sprzętu, którym zostały zgłoszone błędy

Copyright 2008-2018 Security Explorations. All Rights Reserved.