English

SE-2012-01 Biuletyn prasowy (3)

15 Października 2012, Poznań, Polska

Założyciel Security Explorations, Adam Gowdiak poprowadzi prezentację na międzynarodowej konferencji społeczności użytkowników Java Devoxx w Antwerpii [1] w listopadzie 2012 roku. Prezentacja ujawni szczegóły techniczne badań firmy w obszarze bezpieczeństwa technologii Java SE. Badania te doprowadziły do odkrycia 50 błędów bezpieczeństwa w implementacji Java pochodzącej od takich producentów jak Oracle, IBM i Apple.

W trakcie prezentacji, przedstawione zostaną kluczowe informacje o budowie i funkcjonowaniu modelu bezpieczeństwa maszyny wirtualnej Java. Następnie, szczegółowo przedystkutowane zostaną określone problemy bezpieczeństwa z tym związane oraz zaprezentowanych zostanie kilka dotąd niepublikowanych metod eksploatacji umożliwiających całkowite obejście bezpieczeństwa środowiska Java. Jednocześnie, ujawnione zostaną szczegóły kilku wybranych (najbardziej interesujących) błędów bezpieczeństwa odkrytych w ramach przeprowadzonych badań.

Prezentacja Security Explorations na konferencji Devoxx powinna stanowić interesujące doświadczenie intelektualne, a jej podstawowym celem jest ukazanie niezwykłego wyzwania i podstępnej natury jakie niesie ze sobą bezpieczeństwo technologii Java.

Więcej informacji na temat badań będących przedmiotem prezentacji można znależć pod następującym adresem: http://www.security-explorations.com/en/SE-2012-01.html

Referencje:

  1. [1] Konferencja Devoxx, prezentacja "Security vulnerabilities in Java SE" (http://www.devoxx.com/display/DV12/Security+vulnerabilities+in+Java+SE)


Copyright 2008-2018 Security Explorations. All Rights Reserved.