English

SE-2014-01 Błędy bezpieczeństwa Java VM bazy danych Oracle

W wyniku przeprowadzonych badań, Security Explorations wykryło wiele błędów bezpieczeństwa w implementacji maszyny wirtualnej Java będącej integralną częścią oprogramowania bazy danych firmy Oracle.

Ta sekcja naszego portalu prezentuje wstępne informacje dotyczące projektu badawczego, który doprowadził do ww. odkrycia.

  • Oficjalny biuletyn prasowy zawierający podstawowe informacje o odkrytych słabościach bezpieczeństwa i ich znaczeniu
  • Najczęściej zadawane pytania dot. naszego odkrycia
  • Informacje o programach testujących ilustrujących odkryte słabości bezpieczeństwa
  • Szczegóły techniczne przeprowadzonych ataków i wykrytych błędów bezpieczeństwa.
  • Status komunikacji z producentami oprogramowania, którym zostały zgłoszone błędy

Copyright 2008-2018 Security Explorations. All Rights Reserved.