English

Badania

Security Explorations prowadzi zaawansowane badania z zakresu bezpieczeństwa oprogramowania i sprzętu. Częstokroć podejmuje się analizy technologii bezpieczeństwa, które stanowią jedne z największych wyzwań w branży.

W trakcie prowadzonych prac badawczych, każda technologia będąca przedmiotem naszej analizy jest wnikliwie badana w celu odkrycia wszelkich słabości przeoczonych przez producenta na etapie projektu, architektury, czy też implementacji danego produktu.

Jako prawdziwi badacze, analizujemy każdy obiekt naszych badań bardzo szczegółowo. W tym celu częstokroć opracowujemy własne narzędzia umożliwiające tzw. inżynierię zwrotną, bądź zaawansowaną analizę kodu. Bez tych narzędzi nie bylibyśmy w stanie z sukcesem ukończyć większości naszych projektów.

Pasja i lata doświadczeń w zakresie analizy kodu binarnego umożliwiają nam podejmowanie nawet największych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa współczesnego oprogramowania komputerowego.

W trakcie naszych kontaktów z firmami w których produktach, bądź technologiach odkryliśmy błędy, zwykle kierujemy się następującą Polityką Publikacji Informacji.

Copyright 2008-2018 Security Explorations. All Rights Reserved.