English

Program Badań nad Bezpieczeństwem SRP

Program Badań nad Bezpieczeństwem (Security Research Program - SRP) umożliwia firmom oraz organizacjom uzyskanie dostępu do rezultatów badań prowadzonych przez Security Explorations.

SRP stanowi odpowiednik komercyjnych badań nad bezpieczeństwem realizowanych przez Security Explorations. Program ten zarezerwowany jest dla najbardziej złożonych i stanowiących największe wyzwanie projektów, które są w pewien sposób unikatowe.

Informacje o programie

  • SRP - opis programu, plik PDF, 470KB (download)
  • SRP - najczęściej zadawane pytania, plik PDF, 656KB (download)
  • SRP - formularz zgłoszenia dostępu, plik PDF, 268KB (download)

Oświadczenia prasowe

Poprzednie materiały SRP

Następujące materiały badawcze były dostępne w ramach programu SRP:

  • SRP-2018-01 Reverse engineering tools for STMicroelectronics DVB chipsets, plik zip, 2365KB (download)
  • SRP-2018-02 Exploitation Framework for STMicroelectronics DVB chipsets (do publikacji)

Aktualnie dostępne materiały SRP

Następujące materiały badawcze dostępne są w ramach programu SRP:

  • BRAK

Copyright 2008-2018 Security Explorations. All Rights Reserved.